กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 7  เดือน พฤษภาคม 2558<<อ่านข่าวเด่น>>///เชิญชาวตำบลทุ่งใหญ่ร่วมรับฟังเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 << ข่าวเด่น>>
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 38,228 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย เงินสด และงบทางการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2558
28 ก.ค. 58
258
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจ้างติดตั้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
28 ก.ค. 58
260
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง
28 ก.ค. 58
261
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหมอศรี ประกาศตรวจงานจ้าง
28 ก.ค. 58
256
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายไทรทอง 1 ม.2
28 ก.ค. 58
255
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทวี
28 ก.ค. 58
231
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)
28 ก.ค. 58
201
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์
28 ก.ค. 58
316
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรือง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างป้อมยามเทศบาลตำบลปากแตระ
28 ก.ค. 58
232
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ทุ่งขมิ้น
28 ก.ค. 58
245
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่้อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
28 ก.ค. 58
220
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ อบต.คลองแดน ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเปตอง "อบต.คลองแดน ครั้งที่2"
28 ก.ค. 58
219
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. สถ.ศพด.2 แบบไม่ตอกเข็ม
28 ก.ค. 58
195
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.บ้านไร่ การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
28 ก.ค. 58
177
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดงานประจำปีของดีทุ่งหวัง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
28 ก.ค. 58
244

»ข้อมูลทั้งหมด 38,228 รายการ