แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560  ได้โอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,539 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
23 เม.ย. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดพลาซ่า ๑ โดยวิธีคัดเลือก
23 เม.ย. 61
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
23 เม.ย. 61
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี วันเทศบาล ประจำปี 2561
23 เม.ย. 61
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง (เช็คระยะ 100,000 กม.) หมายเลขทะเบียน นข 7554 สงขลา ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 61
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 12 สาขา
23 เม.ย. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบจ.สงขลาทางหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
23 เม.ย. 61
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลนาทวี
23 เม.ย. 61
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประกาศ เรื่อง นโยบายลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของ อบต.ควนโส
23 เม.ย. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรองขอบ 20 นิ้ว จำนวน 1 เส้น (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 61
4

»ข้อมูลทั้งหมด 77,539 รายการ