-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกันนายน 2560  ในวันศุกร์ที่ 8  กันยายน  2560     วลา 09.00  - 10.00  น.  หมู่ที่ 1  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ,เวลา   10.30   -12.00  น.   ณ ศาลาสะพานสัก  หมู่ที่ 2      ,เวลา   15.00  -   16.00 น.  ณ  ศาลาเอนกประสงค์   หมู่ที่ 3  ,   เวลา   13.30   - 16.00  น.   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่งใหญ่  เวลา  13.00  - 14.30  น.  ณ ศาลาวัดทุ่งงาย  หมู่ที 6  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,064 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 20 กันยายน 2560
20 ก.ย. 60
19
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 20 กันยายน 2560
20 ก.ย. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ก.ย. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโดน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
20 ก.ย. 60
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
20 ก.ย. 60
32
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
20 ก.ย. 60
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
20 ก.ย. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุหอถัง 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7
20 ก.ย. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุหอถัง 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7
20 ก.ย. 60
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ชะแล้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
20 ก.ย. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
20 ก.ย. 60
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก แจ้งราคากลางโครงการขยายเขตระบบประหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังใหญ่ ตำบลนาทวีฯ
20 ก.ย. 60
26
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ปลักหนู ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
20 ก.ย. 60
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
20 ก.ย. 60
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
20 ก.ย. 60
33

»ข้อมูลทั้งหมด 68,064 รายการ