ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ สถานที่ ดังนี้.- หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนถนน เวลา 09.00 - 10.00 น. รับได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ เวลา 10.30 *- 12.00 น. รับได้ที่ ศาลาสะพานสัก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านนายด่้าน เวลา 15.00 - 16.00 น. รับได้ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนายด่าน หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตาะนอก หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตาะใน เวลา 08.30 - 16.00 น. รับได้ที่ทำการ อบต.ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงาย เวลา 13.00 -* 14.30 น. รับได้ที่วัดทุ่งงาย *ผู้สูงอายุทุกท่านควรทราบ เดือนกันยายน 2557 เป็นเดือนสิ้นสุดงบประมาณ ขอให้ผู้สูงอายุมารับเงินให้หมด ทุกคน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 30,949 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.
2 ต.ค. 57
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
1 ต.ค. 57
102
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
1 ต.ค. 57
82
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ประกาศเทศบาลตำบลปาดัง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
1 ต.ค. 57
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2557
1 ต.ค. 57
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีเมืองพะวง ร่วมลอยกระทงลงเลสาบ ในระห
1 ต.ค. 57
78
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค
1 ต.ค. 57
92
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
1 ต.ค. 57
117
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ต.ค. 57
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สะบ้าย้อย ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่
1 ต.ค. 57
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติด
1 ต.ค. 57
102
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติด
1 ต.ค. 57
86
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติด
1 ต.ค. 57
83
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดงานสืบสานประเพ
1 ต.ค. 57
102
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนรู ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ต.ค. 57
93

»ข้อมูลทั้งหมด 30,949 รายการ