-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ในวันพุธ ที่  9 พฤศจิกายน  2559          หมู่ที่ 1  เวลา 09.00  - 10.00 น.  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 เวลา 10.30  - 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์สะพานสัก หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3  เวลา  15.00 - 16.00 น.  ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่  4 , หมู่ที่ 5  เวลา  13.30  - 16.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 6    เวลา  13.00   -  14.30  น.  ณ ศาลาวัดทุ่งงงาย 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,557 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ รายงานพยากรณ์อากาศ และการประเมินสถานการณ์ฝน และปริมาณน้ำ
8 ธ.ค. 59
33
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังยาง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน,ปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
8 ธ.ค. 59
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังยาง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน,ลงลูกรัง,ยกระดับถนน,ก่อสร้างถนน,ปรับปรุงผิวจราจรปรับปรุงพื้นที่,ถนนลูกรัง จำนวน 13 โครงการ
8 ธ.ค. 59
79
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังยาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน,ปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
8 ธ.ค. 59
75
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังยาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงถนน,ลงลูกรัง,ยกระดับถนน,ก่อสร้างถนน,ปรับปรุงผิวจราจรปรับปรุงพื้นที่,ถนนลูกรัง จำนวน 13 โครงการ
8 ธ.ค. 59
80
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดีหลวง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเล ตำบลดีหลวง
8 ธ.ค. 59
81
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ ตรวจดูพื้นที่ประสบอุทกภัย
8 ธ.ค. 59
48
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560
8 ธ.ค. 59
41
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
8 ธ.ค. 59
65
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560
8 ธ.ค. 59
76
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์ องค์ความรู้เอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
8 ธ.ค. 59
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ผลการเปิดซองสอบโครงการก่อสร้างคันกั้นตก ค.ส.ล.พร้อมราวเหล็กริมคลองเตย
8 ธ.ค. 59
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
8 ธ.ค. 59
84
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
8 ธ.ค. 59
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง กำหนดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
8 ธ.ค. 59
86

»ข้อมูลทั้งหมด 59,557 รายการ