-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560  ในวันจันทร์ที่  6 กุมภาพันธ์ 2560       เวลา 14.00 น  - 15.00 น. พร้อมกันทุกหมู่  หมู่ที่ 1  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน , หมู่ที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์สะพานสัก  , หมู่ที่ 3     ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่  4 , หมู่ที่ 5    ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 6     ณ ศาลาวัดทุ่งงงาย 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,360 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
23 มี.ค. 60
46
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 23 มีนาคม 2560
23 มี.ค. 60
25
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 23 มีนาคม 2560
23 มี.ค. 60
31
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวันแตงโม ประจำปี 2560
23 มี.ค. 60
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ รถกระเช้าก็มา
23 มี.ค. 60
31
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ปริก ประกาศรับสมัครสอบ ครูจ้างเหมา วิชาภาษาไทย
23 มี.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปริก ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
30 ต.ค. 58
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
23 มี.ค. 60
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
23 มี.ค. 60
17
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวีนอก ประกาศเทศบาลตำบลนาทวีนอก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
23 มี.ค. 60
34
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติให้ทุนการศึกษา
23 มี.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปริก สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
31 ต.ค. 59
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (อาคารอเนกประสงค์เทศบาลหลังใหม่)
23 มี.ค. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
23 มี.ค. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่องการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
23 มี.ค. 60
23

»ข้อมูลทั้งหมด 62,360 รายการ