กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 7  เดือน พฤษภาคม 2558<<อ่านข่าวเด่น>>///เชิญชาวตำบลทุ่งใหญ่ร่วมรับฟังเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 << ข่าวเด่น>>
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 36,196 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 พ.ค. 58
127
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กำหนดการฉีดพ่นเคมี ulv
27 พ.ค. 58
127
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผลสามัคคี หมู่ที่ 8
27 พ.ค. 58
171
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 แห่ง หมู่ที่ 3,8,9
27 พ.ค. 58
200
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับ นร.รร.ในสังกัดอบจ.สงขลา (นร.ไทยมุสลิม)
26 พ.ค. 58
329
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับ นร.รร.ในสังกัดอบจ.สงขลา (นร.ไทยพุทธ)
26 พ.ค. 58
323
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมา
26 พ.ค. 58
339
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ
26 พ.ค. 58
331
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลปริก ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
26 พ.ค. 58
298
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาผู้สูงอายุ
26 พ.ค. 58
327
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างชุมชนต้นแบบเมืองพลังงานพอเพียง
26 พ.ค. 58
240
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
26 พ.ค. 58
278
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดจ้างวิธีพิเศษโครงกาารก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เก
26 พ.ค. 58
268
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประปาหมู่บ้านลางา หมู่ที่ 7 บ้าน
26 พ.ค. 58
167
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประปาหมู่บ้านลางา หมู่ที่ 7 บ้าน
26 พ.ค. 58
112

»ข้อมูลทั้งหมด 36,196 รายการ