-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน  2560  ในวันศุกร์ที่ 7  เมษายน  2560       เวลา 14.00 น  - 15.00 น. พร้อมกันทุกหมู่  หมู่ที่ 1  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน , หมู่ที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์สะพานสัก  , หมู่ที่ 3     ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่  4 , หมู่ที่ 5    ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 6     ณ ศาลาวัดทุ่งงงาย 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,015 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก บทสคริปทื "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง ด้วยสัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
24 ก.ค. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
24 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง ผลการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้าง ๖ โครงการ
24 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 7
24 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข หมู่ที่ 5
24 ก.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศ รายงานผลการเปิดซองเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชน สายเชื่อมปอเน๊าะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักขาม
24 ก.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคอแคว หมู่ที่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ สรุปยอดการจำหน่ายตั๋วโดยสารแพขนานยนต์
24 ก.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5/2560
24 ก.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
24 ก.ค. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
24 ก.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บาโหย เรื่อง จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางบ้านวังโอ๊ะ - บ้านบาโหย ม. 4
17 ก.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
24 ก.ค. 60
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.โรง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 ก.ค. 60
6

»ข้อมูลทั้งหมด 66,015 รายการ