กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 7  เดือน พฤษภาคม 2558<<อ่านข่าวเด่น>>///เชิญชาวตำบลทุ่งใหญ่ร่วมรับฟังเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 << ข่าวเด่น>>
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,133 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนวัดหนองหอย หมู่ที่ 3ฯ (เพิ่มเติม)
3 ก.ย. 58
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย
3 ก.ย. 58
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร
3 ก.ย. 58
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซ์้อจัดจ้าง
3 ก.ย. 58
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ ฉบับที่ 59/2558 เวลา 09.00 น.
3 ก.ย. 58
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล “นครหาดใหญ่คัพ” ประจำปี 2558
3 ก.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คตง.)
3 ก.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1
3 ก.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 2
3 ก.ย. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
3 ก.ย. 58
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญ รับชมการแพร่ภาพออกอากาศสด รายการ พิราบคาบข่าว ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
3 ก.ย. 58
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง คู่มือ การรบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3 ก.ย. 58
17

»ข้อมูลทั้งหมด 39,133 รายการ