แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560  ได้โอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 74,547 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ)
21 ก.พ. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน3ราย(โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 61
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า โครงการบริหารจัดการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
21 ก.พ. 61
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำผ้าม่าน ม่านปรับแสง พร้อมอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
21 ก.พ. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศอบต.ท่าหิน เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยลาด-บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 2
21 ก.พ. 61
4
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.สิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21 ก.พ. 61
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
21 ก.พ. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ ทบ.122 ทะเบียน 81-3826 จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ โครงการก่อสร้างกำแพงด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่
21 ก.พ. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทบ.118 ทะเบียน 81-3764 จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกวาดขยะชายหาด ทบ.218 ทะเบียน ตค-2966 จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้างบ้านนายเรียง ม.9
21 ก.พ. 61
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศอบต.ท่าหิน เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านมิไร-บ้านแค หมู่ที่ 7
21 ก.พ. 61
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศ อบต.ท่าหิน เรื่องกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรวน-วัดพระสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน
21 ก.พ. 61
6

»ข้อมูลทั้งหมด 74,547 รายการ