กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 7  เดือน พฤษภาคม 2558<<อ่านข่าวเด่น>>///เชิญชาวตำบลทุ่งใหญ่ร่วมรับฟังเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 << ข่าวเด่น>>
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,664 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น "เวทีเสวนา-ตาม-ประ-สา-คน-คลองแงะ" ในวันศุ
7 พ.ค. 58
217
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง
7 พ.ค. 58
221
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์
7 พ.ค. 58
233
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดงานโครงการเทศกาลอาหาร ๒ ทะเล ประจำปี ๒๕๕๘
7 พ.ค. 58
297
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2558 และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี 2559
7 พ.ค. 58
302
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน ศพด.วัดจ
7 พ.ค. 58
283
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
7 พ.ค. 58
275
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุ่มอ้อย ตำบลปริก
7 พ.ค. 58
259
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะวง
7 พ.ค. 58
239
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างวงเวียน สายสามแยกนอกนา ระหว่างหมู่ที่ 5,9
7 พ.ค. 58
275
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดยาง สาย รร.เจริญธรรมวิทยา - สายบ้านสะกอม หม
7 พ.ค. 58
272
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ การเสียภาษี
7 พ.ค. 58
278
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ้เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงข
7 พ.ค. 58
284
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพี่เพชร หมู่ที่ 2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 พ.ค. 58
290
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
7 พ.ค. 58
275

»ข้อมูลทั้งหมด 35,664 รายการ