-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในวันอังคาร ที่  9  สิงหาคม  2559  ช่วงระยะเวลาการจ่ายเงิน หมู่ที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น. หมู่ที่ 2 10.30  -  12.00  น.  หมู่ที่ 3  เวลา  13.00 น.  - 16.00  น. หมู่ที่  4-5  เวลา  13.30 -  16.00  น.  หมู่ที่ 6  เวลา  13.00  -   14.30  น. <<<<   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสอิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการรายใหม่และรายที่ไม่เคยได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,208 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่องประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ม.1
29 ส.ค. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
29 ส.ค. 59
41
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนถมดินลูกรัง สายคลองป๋อง-ลำลัด หมู๋ที่ 4
29 ส.ค. 59
116
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ขอเชิญเข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาในผู้สูงอายุ
29 ส.ค. 59
122
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค(น้ำประปา) ส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์
29 ส.ค. 59
114
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง โครงการณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (หลักสูตร : อบรมให้ความรู้เยาวชนตำบลพังยางให้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559)
29 ส.ค. 59
122
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสการขโมยมาตรวัดน้ำ
29 ส.ค. 59
116
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
29 ส.ค. 59
104
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
29 ส.ค. 59
97
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คลองหรัง แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองหรังสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ
28 ส.ค. 59
278
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ หมู่ 5 ภายในศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
27 ส.ค. 59
310
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดนตรีใจกลางเมืองหาดใหญ่ “Hatyai Music City Festival 2016”พร้อมด้วยนายวิษณุ เจริญศิลป์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจพอเพียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.ไพร พัฒ
26 ส.ค. 59
311
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
26 ส.ค. 59
341
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2559
26 ส.ค. 59
359
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2)
26 ส.ค. 59
327

»ข้อมูลทั้งหมด 56,208 รายการ