หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 33,653 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง จดหมายข่าวกรกฎาคม 2557
31 ม.ค. 58
71
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรุล้อมช้าง หมู่ท
30 ม.ค. 58
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน
30 ม.ค. 58
84
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู
30 ม.ค. 58
76
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง อบต.จะโหนง ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
30 ม.ค. 58
118
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ ขสร.
30 ม.ค. 58
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โรงน้ำดื่ม ห
30 ม.ค. 58
79
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน
30 ม.ค. 58
69
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสงบ
30 ม.ค. 58
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
30 ม.ค. 58
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
30 ม.ค. 58
73
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
30 ม.ค. 58
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
30 ม.ค. 58
78
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบพังพระ ห
30 ม.ค. 58
67
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.พะตง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
30 ม.ค. 58
62

»ข้อมูลทั้งหมด 33,653 รายการ