กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 7  เดือน พฤษภาคม 2558<<อ่านข่าวเด่น>>///เชิญชาวตำบลทุ่งใหญ่ร่วมรับฟังเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 << ข่าวเด่น>>
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 38,321 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลป่าขาด
3 ส.ค. 58
247
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศ อบต.ป่าขาด เรื่องกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
3 ส.ค. 58
244
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการการก่อสรร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย
3 ส.ค. 58
243
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศ อบต.ป่าขาด เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
3 ส.ค. 58
309
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาด 12 ลบ.ม
3 ส.ค. 58
292
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นพยอม (ซอยบ้านนายไพนูณ) หมู่ที่ 8
3 ส.ค. 58
164
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองแงะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
3 ส.ค. 58
108
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าหมอไทร ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7
3 ส.ค. 58
120
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ว
3 ส.ค. 58
131
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
3 ส.ค. 58
129
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ประชุมการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
3 ส.ค. 58
120
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 600 คิว
3 ส.ค. 58
99
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม ขอเชิญประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์
3 ส.ค. 58
84
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการอนุญาตให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเ
3 ส.ค. 58
63
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
3 ส.ค. 58
101

»ข้อมูลทั้งหมด 38,321 รายการ