-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในวันอังคาร ที่  9  สิงหาคม  2559  ช่วงระยะเวลาการจ่ายเงิน หมู่ที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น. หมู่ที่ 2 10.30  -  12.00  น.  หมู่ที่ 3  เวลา  13.00 น.  - 16.00  น. หมู่ที่  4-5  เวลา  13.30 -  16.00  น.  หมู่ที่ 6  เวลา  13.00  -   14.30  น. <<<<   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสอิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการรายใหม่และรายที่ไม่เคยได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,247 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
27 ก.ย. 59
61
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2559
27 ก.ย. 59
56
  ข่าวจาก facebook อบต.คลองหรัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังเชิญร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบประจำปี 2559
27 ก.ย. 59
60
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ลงพื้นตรวจสอบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
27 ก.ย. 59
83
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 13 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
27 ก.ย. 59
241
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลปาดัง
27 ก.ย. 59
196
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคา
27 ก.ย. 59
199
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายมิตรภาพ (ตอน2) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
27 ก.ย. 59
245
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.6
27 ก.ย. 59
233
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายขอบเหมืองออก ม.3 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
27 ก.ย. 59
199
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
27 ก.ย. 59
136
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค น้ำประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล) หมู่ที่ 8
27 ก.ย. 59
153
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค น้ำประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล) หมู่ที่ 7
27 ก.ย. 59
143
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค น้ำดิบอู่เรือ หมู่ที่ 6
27 ก.ย. 59
137
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27 ก.ย. 59
138

»ข้อมูลทั้งหมด 57,247 รายการ