-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน  2560  ในวันศุกร์ที่ 7  เมษายน  2560       เวลา 14.00 น  - 15.00 น. พร้อมกันทุกหมู่  หมู่ที่ 1  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน , หมู่ที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์สะพานสัก  , หมู่ที่ 3     ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่  4 , หมู่ที่ 5    ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 6     ณ ศาลาวัดทุ่งงงาย 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,720 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
25 พ.ค. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง
25 พ.ค. 60
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 60
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
25 พ.ค. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
25 พ.ค. 60
82
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 6
25 พ.ค. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
25 พ.ค. 60
34
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 42)
25 พ.ค. 60
30
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)
25 พ.ค. 60
32
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
25 พ.ค. 60
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุโบว์ - ดอนทิง ฃ่วงที่ ๒ หมู่ ๑ และโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายรัตน์ประชา ๕ หมู่ ๓
25 พ.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายควนตีน หมู่ที่ 1
25 พ.ค. 60
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน 2560
25 พ.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2560
25 พ.ค. 60
22

»ข้อมูลทั้งหมด 63,720 รายการ