-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน  2560  ในวันศุกร์ที่ 7  เมษายน  2560       เวลา 14.00 น  - 15.00 น. พร้อมกันทุกหมู่  หมู่ที่ 1  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน , หมู่ที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์สะพานสัก  , หมู่ที่ 3     ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่  4 , หมู่ที่ 5    ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 6     ณ ศาลาวัดทุ่งงงาย 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,096 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำขาว ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2560
23 เม.ย. 60
174
  ข่าวจาก facebook ทต.ปริก ขอเชิญเที่ยวงานวันเทศบาล ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
299
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ขึ้น
21 เม.ย. 60
318
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
21 เม.ย. 60
296
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งวดที่ 1) งวดสุดท้าย
21 เม.ย. 60
326
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
366
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประกาศการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโส
21 เม.ย. 60
284
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
268
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
21 เม.ย. 60
265
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8
21 เม.ย. 60
209
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย
21 เม.ย. 60
194
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีหีม (ต่อเนื่อง) ม.4 ต.ม่วงงาม
21 เม.ย. 60
178
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
155
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อเตาต้มยาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
21 เม.ย. 60
174
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร แนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกำแพงเพชร
21 เม.ย. 60
160

»ข้อมูลทั้งหมด 63,096 รายการ