ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางเกียง หมู่ที่ ๖ (ดู:0)(วันที่:03/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลเมืองม่วงงาม (ดู:48)(วันที่:03/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (ดู:63)(วันที่:03/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู:102)(วันที่:03/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๘ ตอน ๒ (ดู:141)(วันที่:03/09/2557)