กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม  2557(ตามกำหนดการเดิม)

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้ (ดู:97)(วันที่:01/08/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ตารางการสอบและสถานที่สอบ (ดู:84)(วันที่:01/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่องสร้าง จำนวน 7 โครงการ (ดู:116)(วันที่:01/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:116)(วันที่:01/08/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2557 (ดู:108)(วันที่:01/08/2557)