เชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ทุ่งใหญ่คัพ ครั้งที่ 15) ในวันที่ 19 เม.ย. 57 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งใหญ่

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัคร เดิน - วิ่งฟันรันสืบสานตำนานควนธง ครั้งที่ 5 (ดู:164)(วันที่:19/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:207)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:187)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:194)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:189)(วันที่:18/04/2557)