กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม  2557(ตามกำหนดการเดิม)

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหัศจรรย์ ทุ่งทานตะวัน (ดู:127)(วันที่:24/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:74)(วันที่:24/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:52)(วันที่:24/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ดู:46)(วันที่:24/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:44)(วันที่:24/07/2557)